Spotkanie zgłaszających i użytkowników odmian kukurydzy z członkami Komisji ds. rejestracji odmian kukurydzy

/Spotkanie zgłaszających i użytkowników odmian kukurydzy z członkami Komisji ds. rejestracji odmian kukurydzy

Spotkanie zgłaszających i użytkowników odmian kukurydzy z członkami Komisji ds. rejestracji odmian kukurydzy


Początek spotkania o godzinie 8:00 w sali konferencyjnej Centrali COBORU w Słupi Wielkiej.


( luty 9, 2024 )

    2024-01-30T09:51:55+00:00