Spotkanie zgłaszających i użytkowników odmian roślin pastewnych i soi z członkami Komisji ds. rejestracji odmian roślin pastewnych

/Spotkanie zgłaszających i użytkowników odmian roślin pastewnych i soi z członkami Komisji ds. rejestracji odmian roślin pastewnych

Spotkanie zgłaszających i użytkowników odmian roślin pastewnych i soi z członkami Komisji ds. rejestracji odmian roślin pastewnych


Początek spotkania o godzinie 8:00 w sali konferencyjnej Centrali COBORU w Słupi Wielkiej.


( luty 8, 2024 )

    2024-02-01T11:04:29+00:00