Spotkanie zgłaszających i użytkowników odmian zbóż ozimych z członkami Komisji ds. rejestracji odmian roślin zbożowych

/Spotkanie zgłaszających i użytkowników odmian zbóż ozimych z członkami Komisji ds. rejestracji odmian roślin zbożowych

Spotkanie zgłaszających i użytkowników odmian zbóż ozimych z członkami Komisji ds. rejestracji odmian roślin zbożowych


Początek spotkania o godzinie 8:00 w sali konferencyjnej Centrali COBORU w Słupi Wielkiej.


( luty 22, 2024 )

    2024-02-12T10:09:40+00:00