Syngenta organizuje Dni Pola 14 czerwca w Jankowicach.