Syngenta organizuje Dni Pola 19 czerwca w Szelejewie.