Grupa KWS organizuje Dni Pola19 czerwca  w Kondratowicach ul. Długa, 57-150 Prusy woj. dolnośląskie