Syngenta organizuje Dni Pola 26 czerwca w Łęczynie.