esta-logo
System ESTA został opracowany we współpracy z prawodawcami
w taki sposób, aby zapewnić jakość na całym etapie produkcji, od dostawy nasion do zakładu aż po ich dystrybucję. Certyfikowane firmy nasienne na każdym kroku muszą zapewnić jakość i bezpieczeństwo procesu zaprawiania i zaprawionych nasion, bezpieczeństwo pracowników i ochronę środowiska. Jednym z kluczowych elementów systemu jest obowiązkowe badanie zawartości pyłu w zaprawionych nasionach wykonywane testem Heubach’a. Firmy nasienne ubiegające się o licencję ESTA poddają się audytom przeprowadzanym przez profesjonalne jednostki certyfikujące według ściśle określonego standardu, jednakowego dla całej Europy. Firmy nasienne, które przechodzą pozytywnie audyt, uzyskują certyfikację zgodności ze standardem ESTA i otrzymują licencję na posługiwanie się znakiem graficznym (logo) ESTA jako gwarancję bezpieczeństwa i jakości zaprawionych nasion.

Podmiotem odpowiedzialnym za wdrożenie i funkcjonowanie ESTA w Polsce jest Polska Izba Nasienna. PIN udziela licencji na użycie logo ESTA przedsiębiorstwom, które uzyskały pozytywny wynik audytu. Coroczne audyty przeprowadzane są przez niezależne jednostki certyfikujące posiadające akredytację PCA.

Korzyści:
• System ESTA zabezpiecza asortyment zapraw nasiennych na przyszłość
• Zapewnienie profesjonalnej aplikacji pozwala władzom zatwierdzać nowe substancje aktywne i daje gwarancję że będą one zastosowane prawidłowo
• Rolnicy stosując nasiona z logo ESTA zapobiegają wprowadzaniu nowych zakazów i regulacji ograniczających stosowanie środków ochrony roślin
• System ESTA wspiera stosowanie zasad integrowanej ochrony roślin oraz ogranicza negatywny wpływ środków chemicznych na środowisko
• Stosowanie zapraw jest najbezpieczniejszym dla środowiska zabiegiem ochrony roślin
• Mała dawka aplikowana wyłącznie na nasiona ogranicza stosowanie kosztownych oprysków w trakcie wegetacji

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie http://esta.euroseeds.eu/

1

2

Skontaktuj się
z jednostką
certyfikującą.
Ich listę
znajdziesz
tutaj:
link

Jednostka
przeprowadza
audyt
w punkcie
zaprawiania.

Jeśli wynik audytu
jest pozytywny
skontaktuj się z PIN
w celu podpisania
umowy licencyjnej.
Masz na to
4 tygodnie czasu.

Jednostka
certyfikująca
otrzymuje od PIN
informację
o podpisaniu umowy
i otrzymuje zgodę
na wydanie
certyfikatu.

3

4

W tym dziale znajdą Państwo dokumenty związane z funkcjonowaniem ESTA:

Więcej dokumentów dostępne na stronie: http://esta.euroseeds.eu/

Nazwa jednostki Adres Kontakt Nr akredytacji PCS Data upoważnienia Nr rejestracyjny
QA Solutions Sp. z o. o. ul. Borkowska 9/6
30-438 Kraków
t: 12 267 78 44
e-mail: info@qasolutions.pl
AC 176 16.03.2015 ESTA_cb_08
COBICO Sp. z o. o. Przebieczany 529
32-020 Wieliczka
t: 12 632 35 71
e-mail: cobico@cobico.pl
AC 080 19.03.2015 ESTA_cb_07
TÜV Rheinland Polska Sp. z o. o. ul. 17 Stycznia 56
02-146 Warszawa
t: 22 846 79 99 AC 141 1.04.2015 ESTA_cb_09

Wykaz wszystkich jednostek certyfikujących w Europie znajdą Państwo na http://esta.euroseeds.eu/

Nazwa Adres Zakres certyfikacji Data ważności certyfikatu
OBROL Kulczyński Sp.J. Kruszewnia, Spółdzielcza 3a
62-020 Swarzędz
Rzepak 14.06.2018 r.
AGROMOR Sp. J. ul. Koszalińska 46/11
76-100 Sławno
Jęczmień, Pszenica, Pszenżyto, Groch, Łubin 20.07.2018 r.
RAPOOL Polska Sp. z o. o. ul. Straszewska 70
62-100 Wągrowiec
Rzepak 13.09.2017 r.
RPPH „Przeworno” Sp. z o. o. Ul. Okrężna 5
57-130 Przeworno
Pszenica 10.03.2018 r.
KWS Lochow Polska Sp. z o. o. Kondratowice, ul. Słowiańska 5
57-150 Prusy
Jęczmień, Żyto, Pszenżyto, Pszenica 21.04.2018 r.
Hodowla Roślin Strzelce Sp. z o.o. Grupa IHAR ul. Główna 20, 99-307 Strzelce Rzepak 25.05.2018 r.
Kutnowska Hodowla
Buraka Cukrowego Sp. z o.o.
Straszków 12
62-650 Kłodawa
Burak cukrowy 30.07.2018 r.