1. Zachowaj dowód zakupu – faktury i etykiety,
 2. Sprawdź materiał siewny przed siewem – po otwarciu worka oceń tożsamość gatunku, czystość, jakość nasion (nieuszkodzone, wyrównane, itd.), jakość –równomierność zaprawienia,
 3. Pobierz i przechowaj próbę zapasową :
  – można pobrać samemu,
  – przechowywanie próby: w zamkniętym opakowaniu, w suchym pomieszczeniu, zabezpieczone przed gryzoniami i szkodnikami,
 4. Jeżeli jest po wysianiu nasion i jest powód do reklamacji:
  a) reklamacja do dostawcy nasion – załączniki: faktura, etykieta, próba zapasowa/żelazna. Przy rozpatrywaniu reklamacji sprzedawca ma prawo dać do oceny PIORIN próbę żelazną z danej partii nasion ( identyfikacja partii na etykiecie), którą ma obowiązek przechowywać minimum 1 rok.
  b) jeżeli sprzedawca nie uznaje reklamacji, rolnik ma prawo zgłosić w lokalnym urzędzie gminy wniosek o powołanie komisji , która dokonuje oceny – ocena materiału siewnego i ocena plantacji. Orzeczenie komisji jest podstawą o wystąpienia na drogę sądową.
new-piktochart_17244172_59cfb03668bbdcccf7a59643b983cb5d783105d0