1. Zachowaj dowód zakupu – faktury i etykiety,
 2. Sprawdź materiał siewny przed siewem – po otwarciu worka oceń tożsamość gatunku, czystość, jakość nasion (nieuszkodzone, wyrównane, itd.), jakość –równomierność zaprawienia,
 3. Pobierz i przechowaj próbę zapasową :
  – można pobrać samemu,
  – przechowywanie próby: w zamkniętym opakowaniu, w suchym pomieszczeniu, zabezpieczone przed gryzoniami i szkodnikami,
 4. Jeżeli jest po wysianiu nasion i jest powód do reklamacji:
  a) reklamacja do dostawcy nasion – załączniki: faktura, etykieta, próba zapasowa/żelazna. Przy rozpatrywaniu reklamacji sprzedawca ma prawo dać do oceny PIORIN próbę żelazną z danej partii nasion ( identyfikacja partii na etykiecie), którą ma obowiązek przechowywać minimum 1 rok.
  b) jeżeli sprzedawca nie uznaje reklamacji, rolnik ma prawo zgłosić w lokalnym urzędzie gminy wniosek o powołanie komisji , która dokonuje oceny – ocena materiału siewnego i ocena plantacji. Orzeczenie komisji jest podstawą o wystąpienia na drogę sądową.

STAWKI PŁATNOŚCI BEZPOŚREDNICH ZA ROK 2017
określone w rozporządzeniach Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Rodzaje płatności bezpośrednich – Stawki płatności bezpośrednich

Jednolita płatność obszarowa – 461,55 zł/ha
Płatność za zazielenienie – 309,77 zł/ha
Płatność dodatkowa – 177,02 zł/ha
Płatność dla młodego rolnika – 214,82 zł/ha
Płatność do roślin strączkowych na ziarno do 75 ha – 606,52 zł/ha
Płatność do roślin strączkowych na ziarno powyżej 75 ha – 303,26 zł/ha
Płatność do roślin pastewnych – 386,46 zł/ha
Płatność do chmielu – 2 198,06 zł/ha
Płatność do ziemniaków skrobiowych – 1 163,02 zł/ha
Płatność do buraków cukrowych – 1 563,46 zł/ha
Płatność do pomidorów – 1654,3 zł/ha
Płatność do owoców miękkich – 1 118,75 zł/ha
Płatność do lnu – 374,86 zł/ha
Płatność do konopi włóknistych – 303,06 zł/ha
Płatność do tytoniu – grupa Virginia – 3,82 zł/kg
Płatność do tytoniu – pozostały tytoń – 2,68 zł/kg

Z <http://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/platnosci-bezposrednie/platnosci-bezposrednie-w-roku-2017/stawki-platnosci-bezposrednich-obowiazujace-w-roku-2017.html>

new-piktochart_17244172_59cfb03668bbdcccf7a59643b983cb5d783105d0