Otrzymaliśmy materiały dotyczące wystąpień na konferencji „Hodowla roślin jako podstawa wyżywienia rosnącej liczby ludności świata” w tracie XXII Walnego Zgromadzenia PIN.

„Stan i perspektywy rozwoju rolnictwa europejskiego – znaczenie hodowli roślin” – Czesław Siekierski, Europoseł, Przewodniczący Komisji Rolnictwa PE. (tekst)

„Biologiczne czynniki wzrostu plonowania (materiał siewny i odmiany) w integrowanej ochronie zbóż” – Tadeusz Oleksiak, IHAR-PIB, Radzików. (tekst)

„Zadania dla polskiej hodowli roślin i nasiennictwa na najbliższe lata” – Bogusław Rzeźnicki, MRiRW, Warszawa. (tekst)