24 października 2018 r. uroczyście otwarto nową  Stację Hodowli Roślin BASF w Psarskim koło Śremu. Jej budowa kosztowała 3,5 mln, z czego na samo wyposażenie wydano 1 mln. Stacja dzierżawi na cele doświadczalne ok. 50 ha ziemi. Spotkanie prowadziła Katarzyna Byczkowska – Prezes Zarządu BASF, informując ze firma przeorganizowała swoją działalność i utworzyła oddział zajmujący się hodowlą i produkcją materiału siewnego mieszańców rzepaku, wspomniała również że maja w swym dorobku 22 odmiany tej rośliny, w przyszłości chce się zając również produkcją mieszańców pszenicy ozimej. Firma sprzedaje swoje odmiany pod marką InVigor.

Szczegółowych informacji o działalności firmy udzielali: Cezary Urban, Tomasz Kowal, Hieroinim Polewicz, Dirk Decherf, Jan Pszczoła, Bruno Marty.

Warto może wspomnieć, że kilku z nich uzyskało swoje szlify w IHAR.

po uroczystym przecięciu wstęgi, uczestnicy zwiedzili laboratorium i doświadczenia z rzepakiem.