SUSZA W ROLNICTWIEmateriały MRIRW

SUSZA- liczba poszkodowanych gospodarstw [dane: MRIRW, 25.07.2018r.]

susza

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POWIERZCHNIA upraw dotkniętych klęską suszy [ha]

powierzchnia