MISJA

Stworzenie najlepszych warunków do rozwoju branży nasiennej
w celu zapewnienia rolnikom dostaw wysokiej jakości materiału siewnego najlepszych odmian)

CELE

Zwiększenie efektywności produkcji rolnej przez wykorzystanie potencjału biologicznego dzięki zwiększeniu użycia kwalifikowanego materiału siewnego przez:

1.Tworzenie i rejestrowanie odmian zgodnych z potrzebami rolników, przetwórców i konsumentów
2. Dostarczanie rolnikom wysokiej jakości kwalifikowanego materiału siewnego w wystarczającej ilości

BADANIA I ROZWÓJ

Działania na rzecz rozwoju i unowocześniania
hodowli i nasiennictwa
oraz podnoszenia kwalifikacji zawodowych
pracowników

PRAWO

Współudział w tworzeniu
i optymalizacji systemu prawnego
wspierającego
rozwój nasiennictwa i hodowli

WIZERUNEK BRANŻY

Promowanie pozytywnego wizerunku
i budowanie zaufania dla branży
oraz usprawnienie współpracy
wewnętrznej i zewnętrznej