Komisja UE opublikowała notę wyjaśniającą –  interpretacja art 4 dyrektywy 98/44.

Miło mi poinformować, że Komisja UE opublikowała notę wyjaśniającą w sprawie interpretacji art 4 dyrektywy 98/44 (tzw. dyrektywy patentowej)

Pełen tekst można znaleźć na stronie internetowej:
http://ec.europa.eu/growth/industry/intellectual-property/patents/biotechnological-inventions_en
(na stronie należy przewinąć do dołu).

Komisja jest zdania, że ​​intencją ustawodawcy było wykluczenie ze zdolności patentowej produktów uzyskanych w wyniku procesów czysto biologicznych. Jest to zgodne ze stanowiskiem PIN oraz ESA.

Nota nie jest niestety dokumentem wiążącym, Komisja podejmie teraz prace wspólnie z Radą konkurencyjności, a także z Parlamentem Europejskim w celu poszukiwania dalszych rozwiązań w sprawie patentowania odmian roślin.