W środę , 7 marca br. odbyło się kolejne posiedzenie Zarządu PIN. W jego trakcie zostały poruszone następujące zagadnienia:
1. Przestawiono relację ze spotkania Zespołu ds. Hodowli Roślin w Polsce które odbyło się 23 lutego br. w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
2. Przedstawiono informację na temat przygotowania do przeprowadzania szkoleń w sezonie 2018.
3. Przedstawiono sugestie firm dotyczące działalności gospodarczej w branży nasiennej.
4. Stan przygotowań do Forum Nasiennego w Kielcach.
5. Stan przygotowań do Konferencji naukowej w dniu 11 kwietnia br. Przed Walnym Zgromadzeniem.
6. Wysłuchano informacji dotyczącej spraw finansowych, rozliczenia za rok 2017 i przedstawiono preliminarz wydatków na rok 2018.
7. Omówiono problem zamieszczania ogłoszeń o sprzedaży nasion przez rolników na stronach internetowych np. OLX.
8. Omówiono sprawy bieżące.