• Wypracowanie wspólnych działań w zakresie funkcjonowania firm nasiennych buraka cukrowego wobec zmian dotyczących europejskiego rynku cukru po 30 września 2017 roku
  • Kutnowska Hodowla Buraka Cukrowego Sp. z o. o.
  • Małopolska Hodowla Roślin Sp. z o. o.
  • Syngenta Polska Sp. z o. o.