rosliny sadownicze

sekcja roślin sadowniczych

/sekcja roślin sadowniczych
sekcja roślin sadowniczych2018-11-17T04:29:05+00:00
  • Udoskonalanie, opracowanie i popularyzacja najnowszych technologii produkcji roślin sadowniczych oraz uszlachetniania nasion roślin ogrodniczych.
  • Wprowadzanie do produkcji nowych odmian i gatunków roślin sadowniczych o wysokich walorach smakowych, przydatnych w konsumpcji i przetwórstwie.
  • Badania i opracowanie innowacyjnych technologii ekologicznej produkcji roślin sadowniczych i nasion ogrodniczych
  • Inicjowanie i konsultacje w zakresie przygotowania aktów prawnych i zarządzeń.
  • Sekcja reprezentuje interesy branży sadowniczej i nasiennictwa ogrodniczego w PIN, MRiRW oraz we współpracy naukowej krajowej i międzynarodowej i producentami.
  • Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach
  • Regina Janas – Przewodnicząca  [regina.janas@inhort.p]
  • Agnieszka Masny – Wiceprzewodnicząca
  • Mariusz Lewandowski – Członek