• Udoskonalanie, opracowanie i popularyzacja najnowszych technologii produkcji roślin sadowniczych oraz uszlachetniania nasion roślin ogrodniczych.
  • Wprowadzanie do produkcji nowych odmian i gatunków roślin sadowniczych o wysokich walorach smakowych, przydatnych w konsumpcji i przetwórstwie.
  • Badania i opracowanie innowacyjnych technologii ekologicznej produkcji roślin sadowniczych i nasion ogrodniczych
  • Inicjowanie i konsultacje w zakresie przygotowania aktów prawnych i zarządzeń.
  • Sekcja reprezentuje interesy branży sadowniczej i nasiennictwa ogrodniczego w PIN, MRiRW oraz we współpracy naukowej krajowej i międzynarodowej i producentami.
  • Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach
Aktualnie Sekcja Roślin Sadowniczych nie pobiera dodatkowych składek od swoich Członków

Aby mieć dostęp do informacji związanych z budżetem musisz być zalogowanym Członkiem PIN.

Chcesz mieć dostęp do tych informacji?
Pobierz deklarację przystąpienia i zostań członkiem Polskiej Izby Nasiennej.
Plik do pobrania: deklaracja członkowska (doc)

Aby mieć dostęp do dokumentów związanych z działaniem określonej sekcji musisz być zalogowanym Członkiem PIN.

Chcesz mieć dostęp do tych informacji?
Pobierz deklarację przystąpienia i zostań członkiem Polskiej Izby Nasiennej.
Plik do pobrania: deklaracja członkowska (doc)