W dniu 6 listopada 2018 r. o godz. 11.00 w Instytucie Hodowli i Aklimatyzacji Roślin (ul. Strzeszyńska 36) w Poznaniu, odbyło się spotkanie dotyczące problematyki zaprawiania nasion w ramach systemu ESTA. Udział wzięły: jednostki certyfikujące, firmy, które posiadają już certyfikaty oraz podmioty zainteresowane jego uzyskaniem.

Prezes L. Chmielnicki, otworzył spotkanie, powitał prelegentów, przedstawił program spotkania oraz zachęcił do dyskusji mającej na celu wyjaśnienie wszystkich wątpliwości funkcjonowania systemu ESTA.

Bednarski omówił istotę certyfikacji oraz na czym polega test Heubacha.

Andrzejczak (audytor COBICO) przedstawiła całą procedurę uzyskania certyfikacji z praktycznego punktu widzenia.

Następnie, głos zabrał prof. M. Mrówczyński, przedstawiając perspektywy wprowadzania nowych zapraw nasiennych po 19.12.2018 r. oraz o wykorzystaniu systemu ESTA w celu poprawy jakości zaprawiania materiału siewnego w Polsce.

Planowane jest rozszerzenie certyfikatów ESTA na pozostałe gatunki. Po wycofaniu diquat, na rynku nie będzie dostępnego innego desykantu. KE chciałaby wycofać środki ochrony roślin długodziałające i zastąpić je krótkodziałającymi.

Podczas spotkania dyskutowano wątpliwości uczestników z niektórych firm. Zgłoszone uwagi i zastrzeżenia zostaną  przedstawione podczas spotkania w Brukseli w dniu 28.11.2018 r.

Zdjęcia:

Prezentacje:

  1. Procedury uzyskania certyfikatu