panstwowa_izba nasienna nasiona kwalifikat

warsztaty i szkolenia

/warsztaty i szkolenia
warsztaty i szkolenia2019-08-28T11:50:56+00:00

Polska Izba Nasienna z dniem 23 lutego 2015 r. otrzymała upoważnienie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  do prowadzenia ośrodka szkoleniowego (M.P. 2015 nr 0 poz. 257).

W 2018 r. nastąpiło rozszerzenia działalności uzyskując kolejną akredytację (M.P. 2018 poz. 824)

Polska Izba Nasienna została upoważniona do prowadzenia szkoleń podstawowych i doskonalących w zakresie:

  1. pobierania prób materiału siewnego (z wyjątkiem sadzeniaków ziemniaka),
  2. oceny polowej materiału siewnego (z wyłączeniem sadzeniaków ziemniaka) roślin rolniczych i warzywnych,
  3. oceny laboratoryjnej materiału siewnego roślin: zbożowych, bobowatych grubonasiennych, bobowatych drobnonasiennych, wiechlinowatych i innych gatunków w grupie roślin pastewnych;

Szczegóły dotyczące szkoleń w 2019 r. :

BRAK MIEJSC!!! –  w przypadku zainteresowania szkoleniem, prosimy o kontakt z Biurem PIN.

Uprzejmie informuję, że szkolenie podstawowe dla próbobiorców materiału siewnego, organizowane przez Polską Izbę Nasienną, odbędzie się w dwóch grupach w  dniach 20-21 maja oraz 12-13 czerwca 2019 r. w Oddziale Produkcyjno-Nasiennym Poznańskiej Hodowli Roślin w Nagradowicach (Nagradowice 17, 63-006 Krerowo).

1)      Proszę dokonywać zgłoszeń uczestników poprzez formularz: https://forms.gle/aS9KkrN4QVoA5ZKv6

Odesłanie wypełnionego formularza będzie traktowane jako oficjalne zgłoszenie na szkolenie.

Liczba miejsc OGRANICZONA.

2)      Koszt szkolenia obejmujący część teoretyczną i praktyczną wynosi:

  • 1000 zł netto/osoba – dla członków PIN
  • 1300 zł netto/osoba – dla nie-członka PIN.

Opłatę należy wnieść po otrzymaniu faktury, która zostanie wystawiona i wręczona po zakończonym szkoleniu – proszę nie wpłacać zaliczek.

Cena obejmuje: materiały dla kursanta, 2 obiady, przerwę kawową, wynagrodzenie dla prelegenta oraz pozostałe koszty związane z organizacją szkolenia.

3)      Transport, nocleg, wyżywienie (śniadania i kolacje) – należy zapewnić we własnym zakresie i na własny koszt.

4)      Nocleg i posiłki można zarezerwować (propozycja): Hotel Podróżnik, Koszuty 16A, 63-000 Środa Wielkopolska .

Pokój 1-osobowy – 120 zł. Cena obejmuje nocleg i śniadanie.

5)      Za egzamin państwowy, który odbywa się  drugiego dnia należy wnieść dodatkowo opłatę w wysokości 150,00 zł na konto WIORIN.

·         Dane do przelewu: Wielkopolski Wojewódzki  Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa NBP O/O Poznań 78 1010 1469 0059 5922 3100 0000

·         Opłatę należy wnieść najpóźniej na 1 dzień przed rozpoczęciem szkolenia, kopię dowodu wpłaty dostarczyć pierwszego dnia szkolenia. Brak potwierdzenia wpłaty będzie skutkować niedopuszczeniem do szkolenia.

6)      O możliwości uczestnictwa w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń.

7)      W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie późniejszym niż 5 dni roboczych przed szkoleniem, uczestnik wyraża zgodę na obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 

Uprzejmie informuję, że szkolenie podstawowe dla kwalifikatorów polowych materiału siewnego, organizowane przez Polską Izbę Nasienną, odbędą się w  dniach: 24-26 czerwca 2019 r. w Hodowli Roślin Strzelce Sp. z o.o. grupa IHAR ( ul. Główna 20, 99-307 Strzelce).

1)      Proszę dokonywać zgłoszeń uczestników poprzez formularz: https://forms.gle/mY9zEfBCFYAWd1BW6

Odesłanie wypełnionego formularza będzie traktowane jako oficjalne zgłoszenie na szkolenie.

Liczba miejsc OGRANICZONA.

2)      Koszty  szkolenia obejmujący część teoretyczną i praktyczną wynoszą:  

¾    1300,00 zł netto – dla członków PIN   -1690, 00 zł netto – dla nie-członków PIN

Opłatę należy wnieść po otrzymaniu faktury, która zostanie wystawiona i wręczona po zakończonym szkoleniu – proszę nie wpłacać zaliczek.

Cena obejmuje: materiały dla kursanta,  obiady, przerwę kawową, wynagrodzenie dla prelegenta oraz pozostałe koszty związane z organizacją szkolenia.

3)      Transport, nocleg, wyżywienie (śniadania i kolacje) – należy zapewnić we własnym zakresie i na własny koszt.

4)      Nocleg i posiłki można zarezerwować (propozycja): Willa Łąkowa, ul. Łąkowa 11, 09-500 Gostynin, lub Hotel Stacja Kutno, Łąkoszyńska 127, 99-300 Kutno.

5)      Za egzamin państwowy, który odbywa się  drugiego dnia należy wnieść dodatkowo opłatę w wysokości 150,00 zł na konto WIORIN.

·         Dane do przelewu: Wielkopolski Wojewódzki  Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa NBP O/O Poznań 78 1010 1469 0059 5922 3100 0000

BRAK MIEJSC!!! –  w przypadku zainteresowania szkoleniem, prosimy o kontakt z Biurem PIN.

Uprzejmie informuję, że szkolenie podstawowe dla kwalifikatorów polowych materiału siewnego, organizowane przez Polską Izbę Nasienną, odbędą się w  dniach: 27-29 maja 2019 r.   w Gospodarstwie Rolnym Bogdan Żurański (Kadzidłowa-Grabinka 2, 99-150 Grabów)

1)      Proszę dokonywać zgłoszeń uczestników poprzez formularz: https://forms.gle/mY9zEfBCFYAWd1BW6

Odesłanie wypełnionego formularza będzie traktowane jako oficjalne zgłoszenie na szkolenie.

Liczba miejsc OGRANICZONA.

2)      Koszty  szkolenia obejmujący część teoretyczną i praktyczną wynoszą:  

¾    1400,00 zł netto – dla członków PIN, – 1820,00 zł netto – dla nie-członków PIN

Opłatę należy wnieść po otrzymaniu faktury, która zostanie wystawiona i wręczona po zakończonym szkoleniu – proszę nie wpłacać zaliczek.

Cena obejmuje: materiały dla kursanta,  obiady, przerwę kawową, wynagrodzenie dla prelegenta oraz pozostałe koszty związane z organizacją szkolenia.

3)      Transport, nocleg, wyżywienie (śniadania i kolacje) – należy zapewnić we własnym zakresie i na własny koszt.

4)      Nocleg i posiłki można zarezerwować (propozycja): Willa Łąkowa, ul. Łąkowa 11, 09-500 Gostynin, lub Hotel Stacja Kutno, Łąkoszyńska 127, 99-300 Kutno.

5)      Za egzamin państwowy, który odbywa się  drugiego dnia należy wnieść dodatkowo opłatę w wysokości 150,00 zł na konto WIORIN.

·         Dane do przelewu: Wielkopolski Wojewódzki  Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa NBP O/O Poznań 78 1010 1469 0059 5922 3100 0000


1. STATYSTYKA W HODOWLI ROŚLIN
Warsztaty szkoleniowe obejmujące zastosowanie metod statystycznych oraz doświadczalnictwa w hodowli roślin. Ostatnie szkolenie odbyło się w listopadzie 2015 roku.Szczegółowych informacji udziela dyrektor ds. badan i rozwoju KBR PIN, dr. Mikołaj Troczyński. Ocena szkolenia na podstawie ankiet nadesłanych przez uczestników: 4,6/5,0


2. ROZPOZNAWANIE CHORÓB ROŚLIN (WARSZTATY POLOWE)
Warsztaty polowe dla hodowców poświęcone rozpoznawaniu w polu objawów chorób roślin. Ostatnie szkolenie odbyło się 7 lipca 2016. Miejscem szkolenia była Polowa Stacja Doświadczalna Instytutu Ochrony Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego.
Ocena szkolenia na podstawie ankiet nadesłanych przez uczestników: 4,3/5,0.
Uczestnicy zgłaszali dodatkowe uwagi organizacyjne, które zostaną uwzględnione w kolejnej edycji.


3. ANDROGENEZA: Pozyskiwanie haploidalnych roślin jęczmienia
Szkolenie praktyczne dotyczące pozyskiwania haploidów i podwojonych haploidów metodą izolowanych mikrospor. Szkolenie odbędzie się w Katedrze Genetyki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach  w dniach 6-7 grudnia 2016.


4. ANDROGENEZA: Pozyskiwanie haploidalnych roślin pszenicy
Szkolenie praktyczne dotyczące pozyskiwania haploidów  i podwojonych haploidów metodą izolowanych mikrospor. Szkolenie w Katedrze Genetyki i Hodowli Roślin, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu planowane jest na luty 2017.


5. MIKROROZMNAŻANIE ROŚLIN WARZYWNYCH
Szkolenie dla hodowców roślin warzywnych dotyczące mikropropagacji roślin in vitro. Miejscem planowanego szkolenia będzie Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Zakład Genetyki, Hodowli Roślin i Nasiennictwa w lutym 2017r.

Szkolenie doskonalące kwalifikatorów 1.06.2017.
04/540A; 04/551A; 04/570A; 04/574A;
08/011;
14/081;
30/007; 30/009; 30/010; 30/011; 30/017; 30/034; 30/035; 30/036; 30/051; 30/052; 30/053 (30/554); 30/056; 30/063; 30/081; 30/083; 30/092; 30/093; 30/095; 30/106; 30/109; 30/112; 30/113; 30/116; 30/117; 30/119;
32/009; 32/04.

Szkolenie doskonalące kwalifikatorów 2.06.2017.
04/534; 04/543; 04/555; 04/563; 04/575;
10/035;
14/076; 14/078; 14/079;
28/040; 28/046; 28/047;
30/015; 30/016; 30/019; 30/023; 30/033; 30/038; 30/047; 30/064; 30/066; 30/067; 30/73; 30/074; 30/077 (30/076); 30/079; 30/087; 30/090; 30/098; 30/099; 30/103; 30/111; 30/118; 30/122;
32/002; 32/005; 32/008; 32/010.