W roku 2018 Polska Izba Nasienna będzie organizować:

szkolenie podstawowe dla próbobiorców
– termin – maj/czerwiec 2018

W roku 2017 Polska Izba Nasienna organizuje:

szkolenie doskonalące dla kwalifikatorów
– termin – 1-2 czerwca 2017 r.
– koszt – 380 zł netto/os
– czas trwania szkolenia – 1 dzień
– szkolenie dotyczy wszystkich grup roślin
Ilość miejsc jest ograniczona – w przypadku dużego zainteresowania PIN wyznaczy dodatkowy termin szkolenia.


1. STATYSTYKA W HODOWLI ROŚLIN
Warsztaty szkoleniowe obejmujące zastosowanie metod statystycznych oraz doświadczalnictwa w hodowli roślin. Ostatnie szkolenie odbyło się w listopadzie 2015 roku.Szczegółowych informacji udziela dyrektor ds. badan i rozwoju KBR PIN, dr. Mikołaj Troczyński. Ocena szkolenia na podstawie ankiet nadesłanych przez uczestników: 4,6/5,0


2. ROZPOZNAWANIE CHORÓB ROŚLIN (WARSZTATY POLOWE)
Warsztaty polowe dla hodowców poświęcone rozpoznawaniu w polu objawów chorób roślin. Ostatnie szkolenie odbyło się 7 lipca 2016. Miejscem szkolenia była Polowa Stacja Doświadczalna Instytutu Ochrony Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego.
Ocena szkolenia na podstawie ankiet nadesłanych przez uczestników: 4,3/5,0.
Uczestnicy zgłaszali dodatkowe uwagi organizacyjne, które zostaną uwzględnione w kolejnej edycji.


3. ANDROGENEZA: Pozyskiwanie haploidalnych roślin jęczmienia
Szkolenie praktyczne dotyczące pozyskiwania haploidów i podwojonych haploidów metodą izolowanych mikrospor. Szkolenie odbędzie się w Katedrze Genetyki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach  w dniach 6-7 grudnia 2016.


4. ANDROGENEZA: Pozyskiwanie haploidalnych roślin pszenicy
Szkolenie praktyczne dotyczące pozyskiwania haploidów  i podwojonych haploidów metodą izolowanych mikrospor. Szkolenie w Katedrze Genetyki i Hodowli Roślin, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu planowane jest na luty 2017.


5. MIKROROZMNAŻANIE ROŚLIN WARZYWNYCH
Szkolenie dla hodowców roślin warzywnych dotyczące mikropropagacji roślin in vitro. Miejscem planowanego szkolenia będzie Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Zakład Genetyki, Hodowli Roślin i Nasiennictwa w lutym 2017r.

Szkolenie doskonalące kwalifikatorów 1.06.2017.
04/540A; 04/551A; 04/570A; 04/574A;
08/011;
14/081;
30/007; 30/009; 30/010; 30/011; 30/017; 30/034; 30/035; 30/036; 30/051; 30/052; 30/053 (30/554); 30/056; 30/063; 30/081; 30/083; 30/092; 30/093; 30/095; 30/106; 30/109; 30/112; 30/113; 30/116; 30/117; 30/119;
32/009; 32/04.

Szkolenie doskonalące kwalifikatorów 2.06.2017.
04/534; 04/543; 04/555; 04/563; 04/575;
10/035;
14/076; 14/078; 14/079;
28/040; 28/046; 28/047;
30/015; 30/016; 30/019; 30/023; 30/033; 30/038; 30/047; 30/064; 30/066; 30/067; 30/73; 30/074; 30/077 (30/076); 30/079; 30/087; 30/090; 30/098; 30/099; 30/103; 30/111; 30/118; 30/122;
32/002; 32/005; 32/008; 32/010.