Nadrzędnym celem systemu jakości Global G.A.P.  jest zapewnienie bezpieczeństwa produkcji żywności w gospodarstwie. Zadanie to jest realizowane przez gospodarowanie w sp osób zrównoważony, zgodny z Kodeksem Dobrej Praktyki Rolniczej. System jest szczególnie istotny dla świeżych produktów, a zatem przede wszystkim warzyw i ziemniaków.

Nowa wersja GlobalGAP 5.0 wprowadza dwa nowe punkty kontrolne dla producentów:

1. W krajach w których istnieje obowiązek rejestracji odmian (wszystkie kraje UE), producenci powinni pracować tylko i wyłącznie z zarejestrowanymi odmianami.

2. W przypadku gdy stosowane są odmiany objęte wyłącznym prawem hodowcy, producenci powinni zapewnić że materiał reprodukcyjny został wykorzystany zgodnie z tym prawem.

Zmiany obowiązują od 1 lipca 2016 r.