PIN zaczyna szkolić analityków nasiennych….

/, news/PIN zaczyna szkolić analityków nasiennych….

PIN zaczyna szkolić analityków nasiennych….

Polska Izba Nasienna  rozpoczęła cykl szkoleń podstawowych z zakresu oceny materiału siewnego.

Dzięki uprzejmości Prezesa J. Jakubka w firmie Produkcyjno-Handlowej ”Centnas” w Krotoszynie, w dniu 13 maja 2019 r. rozpoczęło się 5-cio dniowe szkolenie podstawowe z zakresu oceny laboratoryjnej materiału siewnego roślin zbożowych.
Ośrodek szkoleniowy PIN działa na podstawie upoważnienia Ministra Rolnictwa z dnia 10 sierpnia 2018 r.
Organizowane szkolenia są nastawione na jakość przekazywanej wiedzy i możliwość nabywania praktyki, nacisk kładziemy na praktykę, dlatego przygotowano bardzo dużo materiałów ćwiczeniowych.
Szkolenie przeprowadzają p. U.Surma oraz p. M.Skrzypczak, pracownice Laboratorium Oceny Nasion WIORIN Poznań.
Zajęcia poprowadzone  są w formie wykładów oraz zajęć praktycznych, zgodnie z programem określonym przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w rozporządzeniu z dnia 25 stycznia 2019 r.
W części wykładowej są omawiane zagadnienia z przepisów dot. nasiennictwa, prowadzenia dokumentacji, zagadnienia z botaniki,  postępowanie ze sprzętem laboratoryjnym, metod oznaczania czystości nasion i rozróżnianie różnych  gatunków nasion.
W części praktycznej uczestnicy ćwiczą metody wydzielania prób nasion, poprawne wykonywanie analizy czystości, zawartości nasion innych roślin w sztukach, metody oznaczania zdolności kiełkowania oraz metody oznaczania wilgotności nasion.

Dzień II: Zwiedzanie firmy + szkolenie praktyczne dot. rozróżnianie nasion różnych gatunków zbóż

Dzień III: Ćwiczenia praktyczne w wykonywaniu analizy czystości

Dzień IV: Ćwiczenia z wykonywania analizy kiełkowania

 

2019-05-17T06:35:23+00:00