www.bayer.com.pl
adres:   Al. Jerozolimskie 158, 02-326 Warszawa
tel.: +48 (22) 5723500