www:   www.rpphprzeworno.pl
adres:  ul. Okrężna 5, 57-130 Przeworno