Zaproszenie na FN podczas 60.Sesji Naukowej IOR-PIB

/, nadchodzące wydarzenia, news/Zaproszenie na FN podczas 60.Sesji Naukowej IOR-PIB

Zaproszenie na FN podczas 60.Sesji Naukowej IOR-PIB

Szanowni Państwo,

W imieniu Zarządu Polskiej Izby Nasiennej serdecznie zapraszam na Forum Nasienne, które odbędzie się podczas 60-tej Jubileuszowej Sesji Naukowej Instytuty Ochrony Roślin – PIB, w dniu 11 lutego 2020 r. w   Centrum Kongresowym IOR o godz. 14.00.

Tematem przewodnim konferencji będzie ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych „MIĘDZYNARODOWY ROK ZDROWIA ROŚLIN” (IYPH 2020), którego motto brzmi „Chroniąc rośliny – chronisz życie”.

Głównym przesłaniem rezolucji jest zapobieganie rozprzestrzenianiu się agrofagów powodujących straty gospodarcze i spustoszenie w środowisku naturalnym, a tym samym zagrażających bezpieczeństwu żywnościowemu narodów.

Na Forum Nasiennym zostaną omówione skutki ograniczenia stosowania pestycydów w gospodarce rolniczej i poszukiwania rozwiązań pozwalających na utrzymanie plonów na dotychczasowym poziomie.

Wśród potwierdzonych wykładowców będą m.in. M. Bruins, naczelny redaktor EuropeanSeed, P. Button, sekretarz generalny UPOV, G. v. Essen, sekretarz generalny Euroseeds, prof. I.Bartkowiak-Broda, IHAR-PIB Poznań, prof. M.Korbas, IOR-PIB, K.Kielak, MRiRW, Warszawa.

W kolejnych dwóch dniach Sesji IOR będzie można zapoznać się z wieloma osiągnięciami naukowymi w zakresie zdrowia roślin a także aktualnymi problemami producentów rolnych.

Z pewnością będzie to również okazja do spotkań, dyskusji i nawiązania kontaktów w gronie specjalistów, które w przyszłości mogą zaowocować współpracą oraz podejmowaniem kolejnych wyzwań.

 

Udział w Forum Nasiennym wymaga rejestracji: https://fn-pin.syskonf.pl/rejestracja

Program FN

W imieniu Zarządu Polskiej Izby Nasiennej,

Leszek Chmielnicki

2020-01-10T16:05:18+00:00