Łańcuch rolno-spożywczy przyczynia się do realizacji celów zrównoważonego rozwoju

//Łańcuch rolno-spożywczy przyczynia się do realizacji celów zrównoważonego rozwoju

Łańcuch rolno-spożywczy przyczynia się do realizacji celów zrównoważonego rozwoju

Oświadczenie prasowe – Bruksela, 28 listopada 2018 r.

28 listopada 2018 r. koalicja Agri-Food (koalicja łańcucha rolno-spożywczego) zorganizowała w Parlamencie Europejskim wydarzenie poświęcone wpływowi łańcucha rolno-spożywczego na osiągnięcie celów zrównoważonego rozwoju.

Gospodarzem spotkania była Eva Kaili, która zgromadziła przedstawicieli FAO, KeyGene i MŚP działających w dziedzinie innowacji w hodowli roślin, Rady Młodych Rolników (CEJA) oraz CEMA, (Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Rolniczych), aby zaprezentować najlepsze praktyki w zakresie zrównoważonego rozwoju oraz omówienie, w jaki sposób UE może wspierać i stymulować innowacje w tym sektorze.

Poczynając od wprowadzenia synergii między SDG a hodowlą zwierząt gospodarskich – tj. wkładem w zmniejszenie ubóstwa i głodu – przedstawiciel FAO, Acosta omówił sposób, w jaki hodowla przyczynia się do osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju (SDG), podkreślając jednocześnie złożoność zagadnienia.

Eurodeputowana Eva Kaili powiedziała: „Ważne jest, aby przeprowadzić tę dyskusję w Parlamencie Europejskim, ponieważ wszyscy mamy obowiązek kontynuować i zachęcać do jeszcze większej innowacyjności w łańcuchu rolno-spożywczym, dzięki polityce, która pozwoli europejskim rolnikom i przedsiębiorstwom zachować konkurencyjność w globalnym wysiłku na rzecz osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju. Przedsiębiorstwa są często postrzegane jako przyczyna problemów, które SDGs próbują rozwiązać, jednak są oni również tymi, którzy są najlepiej przygotowani do dostarczenia potrzebnych rozwiązań problemów, które SDG próbują rozwiązać „.

Jean-Philippe Azoulay, dyrektor generalny Europejskiego Stowarzyszenia Ochrony Roślin i obecny przewodniczący AFCC, powiedział: „Cele zrównoważonego rozwoju są ambitnym zestawem celów, a cały łańcuch rolno-spożywczy zobowiązuje się dążyć do ich osiągnięcia. Kluczem do tego jest otoczenie polityczne i regulacyjne, które zachęca i stymuluje innowacje. Należy pamiętać, że SDG mają charakter globalny, a my w Europie powinniśmy odgrywać centralną rolę w dążeniu do zapewnienia ich realizacji. Sieć rolno-spożywcza jest gotowa do odegrania takiej roli. ”

Partnerzy AFCC z dumą prezentują innowacyjne rozwiązania wspierające bardziej zrównoważony sektor rolno-spożywczy, starając się sprostać wyzwaniom, takim jak zmiany klimatyczne  jak i rosnąca populacja, a jednocześnie zaspokajając potrzeby społeczeństwa w zakresie żywności i zachowując środowisko i zasoby naturalne. Aby to osiągnąć, partnerzy AFCC mocno wierzą w solidną współpracę z instytucjami regionalnymi, krajowymi, europejskimi i międzynarodowymi, aby zapewnić odpowiednie ramy i wytyczne, niezbędne do promowania i śledzenia postępu w kompleksowym planie zrównoważonego rozwoju określonym przez ONZ.

Zobacz, jak hodowla roślin i nasiennictwo przyczynia się do realizacji celów zrównoważonego rozwoju rolnictwa, więcej:

2018-12-17T09:23:17+00:00