www:   www.agromor.pl
adres:  ul. Koszalińska 46/11, 76-100 Sławno