www:   www.saaten-union.pl
adres:  ul. Straszewska 70, 62-100 Wągrowiec