www:   www.scn.com.pl
adres:  ul. Kasprzaka 2 B, 71-074 Szczecin