www:   www.torseed.pl
adres: ul. Żółkiewskiego 35,  87-167 Toruń