III Ogólnopolski Pokaz Polowy Postępu Genetycznego Odmian Roślin Uprawnych – 14.06.2022 Radzików

/, Materiały dla członków PIN, nadchodzące wydarzenia, news/III Ogólnopolski Pokaz Polowy Postępu Genetycznego Odmian Roślin Uprawnych – 14.06.2022 Radzików

III Ogólnopolski Pokaz Polowy Postępu Genetycznego Odmian Roślin Uprawnych – 14.06.2022 Radzików

III Ogólnopolski Pokaz Polowy Postępu Genetycznego Odmian Roślin Uprawnych – 14.06.2022 Radzików

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy wraz z Centralnym Ośrodkiem Badania Odmian Roślin Uprawnych zapraszają 14 czerwca 2022 roku na III Ogólnopolski Pokaz Polowy Postępu Genetycznego Odmian Roślin Uprawnych, który odbędzie się o godz. 10.00 w Radzikowie przy Ośrodku Szkoleniowym IHAR.

Na Pokazie Polowym zostaną zaprezentowane doświadczenia z gatunkami roślin zbożowych, bobowatych, energetycznych, oleistych i innych. Ponadto przedmiotem prezentacji będą doświadczenia i rozmnożenia roślin w warunkach ekologicznych (pszenica ozima orkisz, pszenżyto, jęczmień).

Zainteresowane osoby będą miały możliwość oglądu pól produkcyjnych miejscowego Zakładu Doświadczalnego Hodowli i Aklimatyzacji Roślin. Będzie też możliwość zwiedzania wytypowanych laboratoriów oraz rozmów z pracownikami Instytutu. W trakcie wydarzenia zostaną wygłoszone 4 kierunkowe referaty.

Cel pokazu:
– prezentacja najnowszych osiągnięć hodowlanych zbóż i innych gatunków roślin rekomendowanych do uprawy,
– podkreślenie znaczenia postępu genetycznego w poprawie zdrowotności upraw polowych,
– promocja uprawy roślin bobowatych grubonasiennych i soi w celu poprawy bilansu krajowego białka roślinnego,
– promocja rolnictwa ekologicznego.

Więcej informacji o wydarzeniu znajduje się na stronie : https://ihar.edu.pl/pl/aktualnosci/wydarzenia/zaproszenie-na-iii-ogolnopolski-pokaz-polowy-postepu-odmian-roslin-uprawnych-14-06-2022-radzikow. 

 

2022-06-14T07:04:55+00:00