Integrowana Produkcja Roślin w Polsce

/, news/Integrowana Produkcja Roślin w Polsce

Integrowana Produkcja Roślin w Polsce

Zainteresowanie tym rodzajem produkcji jest dotychczas niewielkie. W ostatnich 6 latach wysokość certyfikowanego plonu zwiększyła się z niecałych 600 tys. Ton do prawie 800 tys. Ton. Nie doceniano produkcji o wysokiej jakości, dającej pierwszeństwo metodom nie chemicznym i nieminimalizujacej niepożądane efekty uboczne stostowanych agrochemikaliów i uwzględniając  ochronę środowiska i zdrowie ludzi. Płody rolne pochodzące z integrowanej produkcji są systematycznie kontrolowane na obecność substancji szkodliwych, azotanów, metali ciężkich i pestycydów.

Więcej:MRIRW

Więcej: PIORIN

Więcej:Agropolska.pl

2019-10-22T11:23:09+00:00