III Krajowe Dni Pola 2022 – 11-13 czerwca 2022 r.

/, kafelnews, nadchodzące wydarzenia, news/III Krajowe Dni Pola 2022 – 11-13 czerwca 2022 r.

III Krajowe Dni Pola 2022 – 11-13 czerwca 2022 r.

III Krajowe Dni Pola 2022 – 11-13 czerwca 2022 r.

W dniach 11-13 czerwca 2022 r., Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego zaprasza na Krajowe Dni Pola na terenie Oddziału MODR Poświętne w Płońsku przy ul. Sienkiewicza 11.

To wyjątkowe w skali kraju wydarzenie, pod hasłem „rolnictwo przyszłości” służy upowszechnieniu i propagowaniu innowacji w produkcji roślinnej poprzez prezentację dorobku polskiej hodowli roślin pod kątem Europejskiego Zielonego Ładu oraz bogatej oferty firm zaopatrujących polskie rolnictwo.

Krajowe Dni Pola służą przede wszystkim pokazaniu wyników doświadczeń polowych, nowych technik i technologii uprawy oraz odmian roślin, szerzeniu wiedzy, prezentacji nowości technologicznych i dobrych praktyk z zakresu rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich oraz dorobku hodowlanego w produkcji zwierzęcej a także innowacji w obszarze rolnictwa precyzyjnego.

Polska Izba Nasienna również będzie czynnie uczestniczyć w Krajowych Dniach Pola – serdecznie zapraszamy na nasze stoisko.

 

Krajowe Dni Pola będą transmitowane online na kanałach: https://www.youtube.com/watch?v=T0omHMh2l3g oraz https://www.facebook.com/modrwarszawa.

Szczegółowe informacje na stronie: https://dnipola2022.pl/

2022-06-09T13:33:26+00:00