­
kwalifikaty1b1

KWALIFIKOWANY
MATERIAŁ
SIEWNY

sprawdź co zyskasz !

to się opłaca

kwalifikaty1b3

KWALIFIKOWANY
MATERIAŁ
SIEWNY

sprawdź co zyskasz !

to się opłaca

aktualnosci
AKTUALNOŚCI

Dyrektor biura PIN

Informujemy, że od dnia 15 września 2017 roku Dyrektorem Biura Polskiej Izby Nasiennej jest Pan Piotr Burczyk.

Kampania reklamowa ruszyła! – zobacz film !!!

Zobacz film

kale2

Październik 2017
poniedziałek wtorek środa czwartek piątek sobota niedziela
Wrzesień 25, 2017 Wrzesień 26, 2017 Wrzesień 27, 2017 Wrzesień 28, 2017 Wrzesień 29, 2017 Wrzesień 30, 2017 Październik 1, 2017
Październik 2, 2017 Październik 3, 2017 Październik 4, 2017 Październik 5, 2017 Październik 6, 2017 Październik 7, 2017 Październik 8, 2017
Październik 9, 2017 Październik 10, 2017 Październik 11, 2017 Październik 12, 2017 Październik 13, 2017 Październik 14, 2017 Październik 15, 2017
Październik 16, 2017 Październik 17, 2017 Październik 18, 2017 Październik 19, 2017 Październik 20, 2017 Październik 21, 2017 Październik 22, 2017
Październik 23, 2017 Październik 24, 2017 Październik 25, 2017 Październik 26, 2017 Październik 27, 2017 Październik 28, 2017 Październik 29, 2017
Październik 30, 2017 Październik 31, 2017 Listopad 1, 2017 Listopad 2, 2017 Listopad 3, 2017 Listopad 4, 2017 Listopad 5, 2017
Kalendarz

Polska Izba Nasienna zrzesza i reprezentuje
przedsiębiorstwa hodowlane, nasienne oraz prowadzące obrót materiałem siewnym.

Polska Izba Nasienna to jedyna izba gospodarcza branży nasiennej w Polsce. Początki powstawania sięgają 90-tych lat XX wieku,  a w chwili obecnej zrzeszonych jest około 80 firm krajowych oraz zagranicznych razem stanowiąc 80% obrotów rynku nasion rolniczych, warzywnych oraz sadowniczych. Członkami PIN są firmy hodowlane i  nasienne oraz dystrybutorzy materiału siewnego. Podmioty te wspólnie działają na rzecz rozwoju hodowli i nasiennictwa, wdrażają postęp biologiczny do praktyki rolnej. Członkiem Izby może zostać każdy, (członek zwyczajny, stowarzyszony, afiliowany), udział jest w pełni dobrowolny, wszystkie działania i inicjatywy są finansowane z wypracowanego zysku  oraz corocznie płaconych składek.

  • Wyższy plon
  • Lepsza jakość zbioru – lepsze ceny w sprzedaży
  • Obniżenie kosztów produkcji: niższa norma wysiewu, nasiona zaprawione, mniej nakładów na ochronę
  • Brak opłat od rozmnożeń własnych
  • Możliwość reklamacji
  • Dopłaty do nasion z ARR (de minimis)
  • CZYSTY ZYSK !!!!

Do priorytetowych celi Polskiej Izby Nasiennej jest: „Zwiększenie efektywności produkcji rolnej przez wykorzystanie potencjału biologicznego dzięki zwiększeniu użycia kwalifikowanego materiału siewnego”. Tak założone cele mogą zostać zrealizowane poprzez:

  • Dobór i rejestracja stosownych odmian roślin rolniczych i warzywnych zgodnych z pojawiającymi się z potrzebami i oczekiwaniami rolników, warzywników, sadowników, przetwórców oraz konsumentów,
  • Zabiegnie aby rolnicy otrzymywali wysokiej jakości kwalifikowany materiał siewny