­
aktualnosci

AKTUALNOŚCI

Badania na rzecz postępu biologicznego w produkcji roślinnej

[…]

Patentowanie odmian – stanowisko Komisji UE

Komisja UE opublikowała notę wyjaśniającą –  interpretacja art 4 dyrektywy 98/44. […]

kale2

Luty 2017
poniedziałek wtorek środa czwartek piątek sobota niedziela
Styczeń 30, 2017

Kategoria: GeneralXIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa "NAUKA DLA HODOWLI I NASIENNICTWA ROŚLIN UPRAWNYCH"

Styczeń 31, 2017

Kategoria: GeneralXIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa "NAUKA DLA HODOWLI I NASIENNICTWA ROŚLIN UPRAWNYCH"

Luty 1, 2017

Kategoria: GeneralXIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa "NAUKA DLA HODOWLI I NASIENNICTWA ROŚLIN UPRAWNYCH"

Luty 2, 2017

Kategoria: GeneralXIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa "NAUKA DLA HODOWLI I NASIENNICTWA ROŚLIN UPRAWNYCH"

Luty 3, 2017

Kategoria: GeneralXIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa "NAUKA DLA HODOWLI I NASIENNICTWA ROŚLIN UPRAWNYCH"

Luty 4, 2017 Luty 5, 2017
Luty 6, 2017 Luty 7, 2017 Luty 8, 2017 Luty 9, 2017 Luty 10, 2017 Luty 11, 2017 Luty 12, 2017
Luty 13, 2017 Luty 14, 2017 Luty 15, 2017 Luty 16, 2017 Luty 17, 2017 Luty 18, 2017 Luty 19, 2017
Luty 20, 2017 Luty 21, 2017 Luty 22, 2017 Luty 23, 2017 Luty 24, 2017 Luty 25, 2017 Luty 26, 2017
Luty 27, 2017 Luty 28, 2017 Marzec 1, 2017 Marzec 2, 2017 Marzec 3, 2017 Marzec 4, 2017 Marzec 5, 2017
Kalendarz

Polska Izba Nasienna zrzesza i reprezentuje
przedsiębiorstwa hodowlane, nasienne oraz prowadzące obrót materiałem siewnym.

Polska Izba Nasienna to jedyna izba gospodarcza branży nasiennej w Polsce. Początki powstawania sięgają 90-tych lat XX wieku,  a w chwili obecnej zrzeszonych jest około 80 firm krajowych oraz zagranicznych razem stanowiąc 80% obrotów rynku nasion rolniczych, warzywnych oraz sadowniczych. Członkami PIN są firmy hodowlane i  nasienne oraz dystrybutorzy materiału siewnego. Podmioty te wspólnie działają na rzecz rozwoju hodowli i nasiennictwa, wdrażają postęp biologiczny do praktyki rolnej. Członkiem Izby może zostać każdy, (członek zwyczajny, stowarzyszony, afiliowany), udział jest w pełni dobrowolny, wszystkie działania i inicjatywy są finansowane z wypracowanego zysku  oraz corocznie płaconych składek.

  • Wyższy plon
  • Lepsza jakość zbioru – lepsze ceny w sprzedaży
  • Obniżenie kosztów produkcji: niższa norma wysiewu, nasiona zaprawione, mniej nakładów na ochronę
  • Brak opłat od rozmnożeń własnych
  • Możliwość reklamacji
  • Dopłaty do nasion z ARR (de minimis)
  • CZYSTY ZYSK !!!!

Do priorytetowych celi Polskiej Izby Nasiennej jest: „Zwiększenie efektywności produkcji rolnej przez wykorzystanie potencjału biologicznego dzięki zwiększeniu użycia kwalifikowanego materiału siewnego”. Tak założone cele mogą zostać zrealizowane poprzez:

  • Dobór i rejestracja stosownych odmian roślin rolniczych i warzywnych zgodnych z pojawiającymi się z potrzebami i oczekiwaniami rolników, warzywników, sadowników, przetwórców oraz konsumentów,
  • Zabiegnie aby rolnicy otrzymywali wysokiej jakości kwalifikowany materiał siewny